Соода түйүнүн (POS) тутумун тандоодо негизги ойлор

Соода түйүндөрү (POS) чечимдери бир кездерде салыштырмалуу жөнөкөй болгон, бирок азыр ар биринин уникалдуу өзгөчөлүктөрүн сунуш кылган кеңири мүмкүнчүлүктөрү бар. Катуу сатуу кызматы сиздин компанияңызды кыйла натыйжалуу кылып, натыйжага оң таасирин тийгизиши мүмкүн. POS деген эмне? Сатуу пункту тутуму - бул сатуучуга жайгашкан жерди сатуу үчүн төлөмдөрдү чогултууга мүмкүндүк берген жабдыктар менен программалардын айкалышы. Заманбап POS