Каналдарды сатуунун утопиялык келечеги

Каналдын өнөктөштөрү жана кошумча нарк сатуучулары (VAR), алар саткан сансыз өнүмдөрдү өндүрүүчүлөрдүн көңүлүн жана ресурстарын алуу маселесине келгенде, кызыл чачтуу өгөй бала (туболук укуктун артыкчылыгы жок). Алар окуудан акыркы болуп, алардын квоталарын аткаргандыгы үчүн биринчилерден болуп жооп беришет. Чектелген маркетинг бюджети жана эскирген сатуу куралдары менен, алар эмне үчүн өнүмдөр уникалдуу жана ар башка экендигин натыйжалуу жеткирүү үчүн күрөшүп жатышат. Канал сатуу деген эмне? Метод