Анын ичинде эмне бар? Каерде? Кантип? Веб Маркетинг Стратегиясы

Дүкөн ачаарда, дүкөндү кайда, дүкөнгө эмнелерди жайгаштырууну жана элди ага кантип тартууну чечесиз. Вебсайтты ачуу, анын чекене соода мекемеси болгонуна карабастан, ушул сыяктуу стратегияларды талап кылат: Вебсайтыңызда эмне болот? Вебсайтыңыз кайда болот? Адамдар аны кантип тапса болот? Аларды кантип сактап каласың? Вебсайтыңызда эмне болот? Ишенесизби же