Телевизор төмөндөп жатат жана Интернеттин жардамы жөнүндө мисал

Ушул айда тармактык телекөрүүчүлөрдүн көрүү деңгээли төмөндөп кетти. Биринчи он жылдык маркетингимди гезит бизнесинде өткөргөндүктөн, мен жалпыга маалымдоо каражаттарын бир топ сынга алдым. Башка жерлерде өзгөрүүлөрдүн белгилери бар. Мисалы, Sci Fi каналы жакында "Укмуштуу бурама баш" аттуу жаңы мультфильмге Онлайн Пилот жарыялады. Алар толук учкучту шоу жөнүндө Сурамжылоо менен айкалыштырышат. (Эгер мүмкүнчүлүк болсо,