Виртуалдык Чындык деген эмне?

Технологиянын ылдамдашы дем алуу менен алек. Эгерде сиз бир жыл мурун менден виртуалдык чындык жөнүндө менин оюмду сурап койсоңуз, анда мен сизге бул билим берүү жана көңүл ачуу чөйрөсүндө чектелген мүмкүнчүлүк бар деп айтмакмын. Бирок, Dell Technology World программасына катышкандан кийин жакында жарыялаганымдай эле, дүйнөдө болуп жаткан санариптик өзгөрүүлөрдү көрүп, менин көз карашымды бардык нерсеге өзгөртүп жатат. Виртуалдык Чындык деген эмне? Виртуалдык чындык (VR) бул