Адатта, Маркетинг Процесстерине Караганда Артыкча Маркетингдин 5 Артыкчылыгы

Өнүгүү уюмдарынын көлөмү жана көлөмү өскөн сайын, аларда көйгөйлөр көбөйө баштады. Ири уюм квартал сайын релиздерди жүздөгөн иштеп чыгуучулар менен жүргүзүп, жергиликтүү деңгээлде жакшы иштеген коддордун миңдеген саптарын жазып, бирок сапат кепилдигин камсыздоодо башты оорутуп, кагылышууларга алып келиши мүмкүн. Ошол кагылышуулар өзгөчөлүктөрдүн алынып салынышына, релиздердин кечигишине жана жол тосмолорун алып салуу боюнча буйрук чынжырынан жогору жана төмөн жолугушууларга алып келиши мүмкүн. Agile методологиясы башкача сунуш кылган