Жүрүм-турум жарнактары жана контексттик жарнама: айырмасы эмнеде?

Санариптик жарнак кээде чыгымдар үчүн жаман рэп алат, бирок туура жасалганда, ал күчтүү натыйжаларды алып келерин танууга болбойт. Кеп нерсе, санариптик жарнама органикалык маркетингдин ар кандай түрүнө караганда алда канча кеңири мүмкүнчүлүк берет, ошондуктан маркетологдор ага акча сарптоого даяр. Санариптик жарнактардын ийгилиги, албетте, алар максаттуу аудиториянын муктаждыктарына жана каалоолоруна канчалык шайкеш келгенине жараша болот.