Техникалык аудиторияга маркетинг жардамы керекпи? Бул жерден башта

Инженердик кесип эмес, бул дүйнөгө көз чаптыруу ыкмасы. Маркетологдор үчүн, өтө кыраакы техникалык аудитория менен сүйлөшүүдө ушул көз карашты эске алуу менен, олуттуу мамиле кылуу менен көңүл сыртында калуунун айырмасы болушу мүмкүн. Илимпоздор жана инженерлер катаал аудитория болушу мүмкүн, бул Инженерлердин отчетуна Маркетинг Мамлекетинин катализатору болуп саналат. Төрт жыл катары менен, техникалык гана маркетингге басым жасаган TREW Маркетинг