Эмне үчүн CPG соода маркетингинин жарнамаларындагы кичинекей өзгөрүүлөр чоң натыйжаларга алып келиши мүмкүн

Керектөө товарлары сектору - бул ири инвестициялар жана жогорку туруксуздук натыйжалуулук жана кирешелүүлүк үчүн чоң өзгөрүүлөргө алып келген мейкиндик. Unilever, Coca-Cola жана Nestle сыяктуу өнөр жай гиганттары жакында өсүштү жана чыгымдарды үнөмдөө үчүн кайра уюштуруу жана кайра стратегиялоо жөнүндө жарыялашты, ал эми эл керектөөчү товарларды өндүрүүчүлөр эпчил, новатордук партия крекерлери катары ийгиликке жетишип, сатып алуунун көңүлүн алышты. Натыйжада, кирешелерди башкаруу стратегиясына инвестиция эң төмөнкү деңгээлге таасир этиши мүмкүн