Базарда сатуучулар үчүн кызматташуунун мааниси

Маркетологдорду жана директорлорду жай мезгилинде жүргүзгөн иликтөөнүн жыйынтыгында, беш пайызы гана жашоодо жашоонун оң жактарын тапкан эмес жана бир дагы адам ушул убакыт аралыгында эч нерсе үйрөнбөй калгам деп айткан эмес. Жана жазгы кулпулоодон кийин маркетингдик иш-аракеттерге болгон талаптын жогорулашы менен, ал ошондой эле. Болгариянын София шаарында жайгашкан маркетинг жана санариптик агенттик xPlora үчүн дизайн файлдарын бөлүшүү мүмкүнчүлүгү