Кризистик кырдаалда жаңы киреше агымын курууну көздөгөн агенттиктер үчүн беш кеңеш

Пандемиялык кризис шамдагайлык менен иш алып барган компанияларга артыкчылыктуу мүмкүнчүлүк түзүп берет. Бул жерде коронавирус пандемиясынын таасирин тийгизүүнү каалагандар үчүн беш кеңеш бар.