Алдыга умтулган бизнес үчүн санариптик жол картасын түзүү

Бөтөлкө ракетасынын продукт өсүшүнүн лидери Тим Дункан, компаниянын ичинде жалпы санариптик көз карашты түзүүнүн маанилүүлүгүн жана ишканалар санариптик рыноктун өзгөрүүсүнө ылайыкташууда кандайча ийкемдүү боло тургандыгын талкуулайт.