Маркетинг маалыматтары: 2021-жылы жана андан арыда көзгө урунуунун ачкычы

Бүгүнкү күндө жана сиздин доордо, өнүмдөрүңүз менен кызматтарыңызды кимге сатууну жана кардарларыңыз эмнени каалап жаткандыгын билбей калууга эч кандай негиз жок. Маркетинг маалымат базалары жана башка маалыматтарга негизделген технологиялар пайда болгондон кийин, максатсыз, тандалбаган жана жалпы маркетингдин күндөрү өтүп кетти. Кыска тарыхый перспектива 1995-жылга чейин маркетинг көбүнчө почта жана жарнама аркылуу жүргүзүлүп келген. 1995-жылдан кийин, электрондук почта технологиясынын пайда болушу менен, маркетинг бир аз конкреттүү боло баштады. Бул