Интернетти колдонуу статистикасы 2021: Маалыматтар эч качан уктабайт 8.0

Барган сайын санариптештирилген дүйнөдө, COVID-19 пайда болгондон кийин, бул жылдар технология жана маалыматтар биздин күнүмдүк жашообузда чоңураак жана чечүүчү роль ойногон жаңы доорду киргизди. Ал жактагы ар бир маркетолог же бизнес үчүн бир нерсе анык: биздин заманбап санариптик чөйрөбүздө маалыматтарды керектөөнүн таасири, албетте, биз азыркы пандемиябыздын калың катмарында тургандыктан көбөйдү. Карантин менен кеңселердин кеңири кулпуланышынын ортосунда,