Сатуучуларды роботтор алмаштырабы?

Ватсон Жоопкерчилик чемпиону болгондон кийин, IBM Кливленд клиникасы менен биргеликте дарыгерлерге диагноздун жана рецепттердин тактыгын тездетип, жакшыртууга жардам берди. Мындай учурда Ватсон дарыгерлердин чеберчилигин жогорулатат. Демек, эгерде компьютер медициналык функцияларды аткарууга жардам берсе, анда сатуучунун да квалификациясын жогорулатып, жардам бергендей сезилет. Бирок, компьютер сатуу персоналын алмаштырабы? Мугалимдер, айдоочулар, туристтик агенттер жана