Кардарлардын маалыматтарын башкарууда идентификациялык табышмак

Керектөөчүнүн инсандык кризиси Индус мифологиясында улуу окумуштуу жана жин-перилердин падышасы Равананын он башы бар, бул анын ар кандай күчүн жана билимин символдоштурат. Баштары морф жана кайра чоңойуу жөндөмү менен бузулбай турган. Ошентип, алардын салгылашуусунда, Рама, жоокер кудайы, Равананын башынан ылдый түшүп, аны биротоло өлтүрүү үчүн жебени жалгыз жүрөгүнө багытташы керек. Заманбап учурда, керектөөчү Раванага салыштырмалуу бир аз окшош