Маркетинг ишинде кетире турган 7 ката

Гартнердин айтымында, CMO бюджеттери кыскарууда, анткени маркетологдор фискалдык мөөнөт менен күрөшүп жатышат. Мурункуга караганда, алардын инвестицияларын көбүрөөк текшерип, ЖМБлар бизнеске тийгизген таасирин оптималдаштыруу үчүн, кийинки долларларын кайда жумшаш керектигин түшүнүшү керек. Маркетингдин натыйжалуулугун башкаруу (MPM) кирет. Маркетингдин натыйжалуулугун башкаруу деген эмне? MPM - бул маркетингдик иш-чараларды пландаштыруу үчүн маркетингдик уюмдар колдонгон процесстердин, технологиялардын жана иш-аракеттердин айкалышы,