Omni-Channel байланыш үчүн иштелип чыккан стратегиялары

Omni-канал байланышы деген эмне жана анын кардарларынын ишенимдүүлүгүн жана баалуулугун жогорулатуу үчүн маркетинг командалары үчүн анын өзгөчөлүктөрү жана стратегиялары жөнүндө кыскача түшүндүрмө.