5 JavaScript иштеп чыгуучулары тарабынан жасалган эң көп каталар

JavaScript дээрлик бардык заманбап веб-тиркемелердин базалык тили. Акыркы бир нече жылдын ичинде биз веб-тиркемелерди курууда JavaScript негизделген күчтүү китепканалардын жана алкактардын жалпы санынын өсүшүн байкадык. Бул Жалгыз Барак Тиркемелеринде, ошондой эле сервер тарабындагы JavaScript платформаларында иштеди. JavaScript сөзсүз түрдө веб иштеп чыгуу дүйнөсүндө кеңири орун алды. Ошондуктан бул веб-иштеп чыгуучулар өздөштүрүшү керек болгон чоң шык.