COVID-19: Ишкерлер үчүн берилгендик программасынын жаңы стратегиясы

Коронавирус бизнес дүйнөсүн өркүндөтүп, ар бир ишкананы берилгендик деген сөзгө жаңыча көз чаптырууга мажбур кылууда. Кызматкерге берилгендик Ишенимдүүлүктү кызматкердин көз карашы менен карап көрөлү. Ишканалар кызматкерлерин солго жана оңго кыскартышууда. Коронавирус факторунун кесепетинен жумушсуздуктун деңгээли 32% дан ашып кетиши мүмкүн жана үйдө иштөө ар бир тармакка же кызматка туура келбейт. Кызматкерлерди кыскартуу - бул экономикалык кризисти практикалык жол менен чечүү ... бирок бул берилгендикти сүйбөйт. COVID-19 таасир этет