Ecommerce CRM B2B жана B2C бизнестерине кандай пайда алып келет

Акыркы жылдарда кардарлардын жүрүм-турумунун олуттуу өзгөрүшү көптөгөн тармактарга таасирин тийгизди, бирок электрондук коммерция сектору эң катуу сокку урду. Санарипти жакшы билген кардарлар жекелештирилген ыкмага, тийбей соода кылуу тажрыйбасына жана көп каналдуу өз ара аракеттенүүгө умтулушат. Бул факторлор онлайн сатуучуларды кардарлар менен болгон мамилелерди башкарууга жана катуу атаандаштыктын шартында жекелештирилген тажрыйбаны камсыздоого жардам берүү үчүн кошумча системаларды колдонууга түртүүдө. жаңы кардарлардын учурда, бул зарыл