Интеллектуалдык менчикти коргоо боюнча маркетологдор эмнелерди билиши керек

Маркетинг жана башка ишкердик иш-аракеттери технологияга көбүрөөк көз каранды болуп калгандыктан, интеллектуалдык менчикти коргоо ийгиликтүү компаниялардын башкы артыкчылыгы болуп калды. Ошондуктан ар бир маркетинг тобу интеллектуалдык менчик мыйзамдарынын негиздерин түшүнүшү керек. Интеллектуалдык менчик деген эмне? Америкалык укук тутуму менчик ээлери үчүн белгилүү бир укуктарды жана коргоолорду камсыз кылат. Бул укуктар жана коргоолор соода келишимдери аркылуу биздин чек арабыздан тышкары да жайылтылат. Интеллектуалдык менчик акылдын каалаган өнүмү болушу мүмкүн