DanAds: Басмаканалар үчүн өзүн-өзү тейлөө жарнама технологиясы

Программалык жарнама (онлайн жарнаманы сатып алуу жана сатууну автоматташтыруу) көптөгөн жылдар бою заманбап маркетологдор үчүн негизги нерсе болуп келген жана анын себебин түшүнүү кыйын эмес. Медиа сатып алуучулардын жарнаманы сатып алуу үчүн программалык камсыздоону колдонуу мүмкүнчүлүгү санариптик жарнак мейкиндигин түп-тамырынан өзгөртүп, сунуштарды, тендерлерди, котировкаларды жана эң негизгиси, адам менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү сыяктуу салттуу кол процесстеринин зарылдыгын жок кылды. Салттуу программалык жарнама, же башкарылуучу кызмат программалык жарнама, кээде ал деп аталат,