Санариптик трансформацияны башкарган MarTech тенденциялары

Көптөгөн маркетинг адистери билишет: акыркы он жылдын ичинде маркетинг технологиялары (Martech) өсүүдө. Бул өсүү процесси басаңдабайт. Чынында, 2020-жылдагы акыркы изилдөө рынокто 8000ден ашуун маркетингдик технология куралдары бар экенин көрсөтүп турат. Көпчүлүк маркетологдор бир күндө бештен ашык инструменттерди, ал эми 20дан ашууну маркетингдик стратегияларын аткарууда колдонушат. Martech платформалары бизнесиңизге инвестицияны кайтарып алууга жана жардам берүүгө жардам берет