Электрондук почта маркетингинин таркатуу тизмесин түзүү

Электрондук почта аркылуу жүргүзүлгөн маркетинг потенциалдуу кардарлар менен байланышуунун эң натыйжалуу ыкмаларынын бири болушу мүмкүн экендиги талашсыз. Орточо ROI 3800 пайызды түзөт. Маркетингдин бул формасынын кыйынчылыктары бар экендиги шек туудурбайт. Ишканалар алгач конвертациялоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон абоненттерди өзүнө тартуусу керек. Андан кийин, ошол жазылуучулардын тизмесин сегменттөө жана иретке келтирүү милдети турат. Акыры, бул аракеттерди пайдалуу кылуу үчүн, электрондук почта өнөктүктөрү иштелип чыгышы керек