Python: Скрипт Google Autosuggest Тендерлердин Көчүрмөсүн Издөө Ачкыч Ачкыч Сөздөрү

Google Trends баарына жагат, бирок Long Tail ачкыч сөздөрүнө келгенде бир аз татаал. Издөө жүрүм-туруму жөнүндө түшүнүк алуу үчүн расмий Google Trend кызматы баарыбызга жагат. Бирок, эки нерсе көпчүлүктүн аны катуу жумушка колдонуусуна жол бербейт; Жаңы орундуу ачкыч сөздөрдү табуу керек болгондо, Google Trends боюнча жетиштүү маалыматтар жок, Google тенденцияларына суроо-талаптарды жөнөтүү үчүн расмий API жоктугу: биз pytrends сыяктуу модулдарды колдонгондо, анда