Электрондук соода ишин баштоо үчүн карыздарды чогултуу: Аныктоочу колдонмо

Транзакцияларга негизделген жоготуулар көптөгөн ишканалар үчүн чыныгы факт болуп саналат, себеби кайтарым төлөмдөр, төлөнбөгөн эсептер, артка кайтаруу же кайтарылбай калган өнүмдөр. Жоготуулардын чоң пайызын бизнес моделинин бир бөлүгү катары кабыл алышы керек болгон насыя берүүчү ишканалардан айырмаланып, көптөгөн стартаптар транзакциядагы жоготууларды көп көңүл бурууну талап кылбаган түйшүк катары карашат. Бул кардарлардын текшерилбеген жүрүм-турумунан улам жоготуулардын кескин жогорулашына алып келет жана жоготуулардын артта калуусу бир нече жолу менен бир кыйла азайышы мүмкүн