Изилдөө: Электрондук почта тизмесинин сапаты B2B маркетологдору үчүн биринчи кезектеги милдет

Көпчүлүк B2B маркетологдору электрондук почта маркетингин натыйжалуу коргошун муун куралдарынын бири болушу мүмкүн экендигин билишет, түздөн-түз маркетинг ассоциациясынын (DMA) изилдөөсү ар бир сарпталган 38 доллар үчүн орточо 1 доллардан турган ROI көрсөткөн. Бирок электрондук өнөктүктү ийгиликтүү жүзөгө ашыруу кыйынчылыктарга дуушар болору шексиз. Маркетологдордун алдында турган кыйынчылыктарды жакшыраак түшүнүү үчүн, электрондук почта маркетинг программасын жеткирүүчү Delivra Ascend2 менен биригип, ушул аудиториянын арасында сурамжылоо жүргүздү. Жыйынтыгы