Qwilr: Сатуу жана маркетинг күрөөсүн өзгөртүүчү Документти Дизайн Платформасы

Кардарлар менен баарлашуу - бул ар бир бизнестин кан тамыры. Бирок, COVID-19 маркетингчилердин 65% бюджетти кыскартууга мажбур кылгандыктан, командаларга азыраак нерселер менен көбүрөөк иш алып баруу тапшырылды. Бул кыскартылган бюджеттин эсебинен бардык маркетинг жана сатуу күрөөлөрүн түзө алууну билдирет жана көбүнчө аны өндүрүү үчүн дизайнердин же агенттиктин жыргалчылыгы жок. Алыскы иштөө жана сатуу, ошондой эле сатуу жана маркетинг жамааты мындан ары жеке баарлашуу көндүмдөрүнө ишенүүгө болбойт дегенди билдирет