Эффективдүү мобилдик колдонмонун түртүп жиберилген билдирүүсүн тартуунун мыкты факторлору

Улуу контентти өндүрүү жетиштүү болгон мезгил артта калды. Редакциялык топтор эми алардын бөлүштүрүү эффективдүүлүгү жөнүндө ойлонушу керек, жана аудиториянын катышуусу баш сөзгө айланды. Медиа колдонмо өз колдонуучуларын канткенде кызыктыра алат? Сиздин көрсөткүчтөрүңүз тармактын орточо көрсөткүчтөрү менен салыштырганда кандай? Pushwoosh 104 активдүү маалымат каражаттарынын push билдирүү кампанияларын талдап чыгып, сизге жооп берүүгө даяр. Эң көп катышкан медиа колдонмолор деген эмне? Pushwoosh байкаганыбыздан,