Эмне үчүн сиздин B2B маркетинг эрте эскертүү тутумуна муктаж?

Уктасаңыз, жоготот деген сөз түздөн-түз маркетингге тиешелүү, бирок тилекке каршы муну көпчүлүк маркетологдор түшүнбөйт окшойт. Көбүнчө, алар акыркы мүнөткө чейин баалуу келечектер жөнүндө же кетүү алдында турган кардар жөнүндө билиш үчүн күтүшөт жана бул кечигүүлөр уюмдун төмөнкү сапатына олуттуу таасирин тийгизиши мүмкүн. Ар бир B2B маркетологу алдын-ала эскертүү тутумуна муктаж, бул натыйжаларды натыйжага айландырууга жардам берет. Өтө аз, кечигип калды Азыркы сатуучулар көбүнчө өнөктүктү өлчөшөт