Маалыматтарга негизделген стратегиялар Jedi деңгээлиндеги социалдык жарнамаларды жаратат

Жылдыздар согушу Күчтү бардык нерселер аркылуу агып өткөн нерсе катары сүрөттөйт. Дарт Вейдер бизди муну төмөндөтпө деп айтат, Оби-Ван болсо Люкка анын баарын байлап тургандыгын айтат. Социалдык медиа жарнамасынын ааламына көз чаптырсак, бул бардык нерсени байланыштырган, чыгармачыл, аудиторияга, билдирүүлөргө, убакытка жана башкаларга таасир эткен маалыматтар. Бул жерде күчтүү, таасирдүү кампанияларды курууга ошол күчтү кантип колдонууну билүүгө жардам берген бир нече сабак бар. 1-сабак: Focus on Clear