Маркетологдордун, Сатуучулардын жана Директорлордун Маркетинг Автоматизациясынын Чакырыктары (Маалымат + Кеңеш)

Маркетинг Автоматизациясы чоң корпорациялар тарабынан ал пайда болгондон бери колдонулуп келе жатат. Бул көрүнүш маркетинг технологиясында бир катар жолдор менен из калтырган. Алгачкы чечимдер күчтүү (өзгөчөлүктөргө бай), демек, татаал жана кымбат болгон. Мунун бардыгы чакан компанияларга маркетингди автоматташтырууну ишке ашырууну кыйындатты. Маркетингди автоматташтырган программалык камсыздоо чакан ишканага жетсе дагы, алардан чыныгы бааны алуу кыйынга турат. Бул