Маркетингди автоматташтыруу платформаларынын инвестицияларынын кайтарымы (ROI)

Келерки жылы Маркетингди автоматташтыруу 30га чыгат! Ооба, ал укуктуу окуган. Жана азыр бардык жерде бар технологиялар безеткилерди кетире турганчалык жаш окшойт, бирок чындык - маркетингди автоматташтыруу платформасы (MAP) азыр үйлөнгөн, күчүгү бар жана жакын арада үй -бүлө курушу мүмкүн. Demand Springтин акыркы изилдөө отчетунда биз маркетингди автоматташтыруу технологиясынын бүгүнкү абалын изилдедик. Биз уюмдардын дээрлик жарымы дагы эле чындап күрөшүп жатканын аныктадык