Санариптик жүрүм-турум маалыматтары: Gen Z менен туура аккордду уруп-билүүнүн мыкты сыры

Эң ийгиликтүү маркетингдик стратегияларды жетүү үчүн иштелип чыккан адамдарды терең түшүнүү өбөлгө түзөт. Ошондой эле, жаш курак мамилелердеги жана жүрүм-турумдардагы айырмачылыктардын эң көп кездешүүчү көрсөткүчтөрүнүн бири деп эсептесек, муун линзасын карап көрүү маркетологдор үчүн өз аудиториясына боор ооруу сезимин орнотуунун узак жылдар бою пайдалуу жолу болуп келген. Бүгүнкү күндө, алдыга умтулган корпоративдик чечимдерди кабыл алуучулар 1996-жылдан кийин төрөлгөн Gen Zге басым жасашкан. Бул муун калыптанат