ePR - Европада Breaking Marketing ...

GDPR 2018-жылдын май айында киргизилген жана жакшы болду. Бул созулуп жатат. Асман кулап түшкөн жок, бардыгы өз жумуштарын аткарышты. Айрымдары башкаларга караганда үзгүлтүксүз. Неге? Бул эркин берилгендиктен, компания электрондук почта билдирүүсүн жөнөтө электе Европанын жаранынан конкреттүү, маалымдуу жана бир жактуу макулдук талап кылынган. Макул ... Бирок дагы бир жолу кайталайлы. Дүйнөнүн маркетингдик автоматика дөө-шаалары, HubSpots, Marketos ж.б. бизге мазмун падыша экендигин айтып бербеди беле? Эгер сиз аны түзсөңүз,