Улуу презентацияны дизайн үчүн Тартылуу борборун табуу

PowerPoint бизнестин тили экендигин баардыгы билишет. Маселе, PowerPoint палубаларынын көпчүлүгү алып баруучулардын уктап жаткан үндөрүн коштогон ашыкча жана көп учурда башаламан слайддардан башка эч нерсе эмес. Миңдеген презентацияларды иштеп чыгып, жөнөкөй, бирок сейрек колдонулган мыкты тажрыйбаларды аныктадык. Ушул максатта биз тартуулоо борборун, презентацияларды куруунун жаңы алкагын түздүк. Ар бир палуба, ар бир слайд жана ар бир мазмун