Электрондук почта адистеринен саламдашуу билдирүүсү

Баштапкыда, саламдашуу билдирүүсү маанисиз сезилиши мүмкүн, анткени көптөгөн маркетологдор кардар кол койгондон кийин, иш-аракет жасалып, алар өз ролунда текшерилет. Маркетолог катары, бирок биздин кардарлардын өмүр бою баасын көтөрүп туруу максатында, колдонуучуларды компания менен болгон тажрыйбаны толугу менен жетектөө биздин милдетибиз. Колдонуучунун тажрыйбасынын эң маанилүү аспектилеринин бири - бул биринчи таасир. Бул биринчи таасир болот