Тозоктон чыккан маркетинг сценарийи - тонна алып баруу, бирок сатуу жок

Жетекчиликтин туруктуу булагына ээ болуу ар кандай бизнес үчүн эң сонун нерсе болсо да, табакка тамак алып келбейт. Эгер сатуу кирешеңиз сиздин Google Analyticsтин таасирдүү отчетуңузга пропорционалдуу болсо, сиз бактылуу болосуз. Бул учурда, жок дегенде, бир бөлүгү сатуу жана кардарларга өткөрүлүп берилиши керек. Эгер сиз бир нече тонна алып жатсаңыз, бирок сатуу жок болсочу? Эмнени туура эмес кылып жатасыз жана эмне кыла аласыз