5 Мазмундук маркетинг минималисттери үчүн кереметтүү шаймандар

Мен өзүмдү контент маркетингинде минималист деп эсептейм. Мага татаал жылнаамалар, планировщиктер жана пландаштыруу куралдары жакпайт - мага алар процессти талап кылынгандан да татаалдаштырышат. Башкасын айтпаганда дагы, алар контент сатуучуларды катаалдаштырат. Эгер сиз компанияңыз төлөп жаткан 6 айлык контенттик календардык пландоо куралын колдонуп жатсаңыз, анда ал пландын бардык деталдарын карманууга милдеттүү экениңизди сезесиз. Ошентсе да, мыкты контент маркетологдору шамдагай, графиктин тегерегинде материалдарды которууга даяр