Колдонмоңуздун негизги жаңыртуусун чыгарганда колдонуучуларыңызды кантип кубантасыз болот

Өркүндөтүү менен туруктуулуктун ортосунда өнүмдүн өнүгүшүндө чыңалуу бар. Бир жагынан, колдонуучулар жаңы мүмкүнчүлүктөрдү, иштөөнү жана балким жаңы көрүнүштү күтүшөт; экинчи жагынан, тааныш интерфейстер күтүүсүздөн жоголуп кетсе, өзгөрүүлөр тескери натыйжа бериши мүмкүн. Бул чыңалуу продукт кескин түрдө өзгөрүлсө, аны жаңы продукт деп атоого болот. CaseFleetте биз бул сабактардын айрымдарын оор болсо да үйрөндүк