Маркетингдин массивдүү технологиялык көйгөйүн чечүүнүн үч ачкычы

Көпчүлүк учурда технологиялар ийгиликтин персонажы болуп калат. Буга мен дагы күнөөлүү болдум. Техниканы сатып алуу оңой, андыктан заматта жаңылануу сезилет! 2000-жылдардын биринчи он жылдыгы келип-кетүү жөнүндө болгон, ошондуктан биз сатып алуу буйруктарынын жана биротоло колдонмолордун чаңында маркетингдик автоматикага чуркадык - жаңы ачылган платформабыз менен иштеп, иштеп жатабыз. Кеп келгенде сокурларды жаакка чаап жибердик