Маалыматтар гигиенасы: Маалыматтарды бириктирүү боюнча ыкчам колдонмо

Бириктирилген тазалоо почта маркетингин жүргүзүү жана чындыктын бир булагын алуу сыяктуу ишкердик иш-аракеттеринин негизги милдети болуп саналат. Бирок, көптөгөн уюмдар биригүүнү тазалоо процесси Excelдин техникасы жана функциялары менен гана чектелет деп эсептешет, бул маалыматтардын сапатынын барган сайын татаалдашкан муктаждыктарын оңдоо үчүн өтө эле аз. Бул колдонмо бизнеске жана IT колдонуучуларга биригүү тазалоо процессин түшүнүүгө жардам берет жана, балким, алардын командалары эмне үчүн мүмкүн эместигин түшүнүшөт