Маркетинг боюнча беш тенденция CMO 2020-жылы иштеши керек

Эмне үчүн Ийгилик чабуул стратегиясына байланыштуу. Маркетинг бюджеттеринин кыскаруусуна карабастан, ЖМБлар Гартнердин 2020-2019 жылдык CMO чыгымдарын изилдөө боюнча 2020-жылы өз максаттарына жетүү мүмкүнчүлүгүнө ишенишет. Бирок иш-аракетсиз оптимизм тескери натыйжа берет жана көптөгөн CMOлор алдыдагы оор мезгилдерди пландаштырбай калышы мүмкүн. CMOs акыркы экономикалык рецессияга караганда бир кыйла ылдамыраак, бирок бул алар кыйынчылыкка туруштук бере албайм дегенди билдирбейт.