Электрондук коммерциянын жаңы жүзү: машинаны үйрөнүүнүн өнөр жайга тийгизген таасири

Сиз качандыр бир кезде компьютерлер өз алдынча чечим кабыл алуу үчүн үлгүлөрдү таанып, үйрөнө алат деп ойлодуңуз беле? Эгер жообуңуз жок болсо, сиз электрондук коммерция тармагындагы көптөгөн эксперттер менен бир кайыктасыз; анын азыркы абалын эч ким алдын ала айта алмак эмес. Бирок, акыркы бир нече он жылдыкта электрондук коммерциянын эволюциясында машинаны үйрөнүү маанилүү роль ойноду. Келгиле, электрондук коммерция кайсы жерде туура экенин карап көрөлү