Ойлонуу Лидерлик Мазмун Стратегиясын Түзүү Үчүнчү Беш Кеңеш

Covid-19 пандемиясы брендди куруу жана жок кылуу канчалык оңой экендигин баса белгиледи. Чынында эле, бренддердин байланыштын мүнөзү өзгөрүлүп жатат. Эмоция ар дайым чечим кабыл алуунун негизги драйвери болуп келген, бирок пост-ковид дүйнөсүндө бренддер өз аудиториясы менен кандайча байланышта экендигин же ийгиликсиз экендигин аныктайт. Чечим кабыл алуучулардын жарымына жакыны уюмдун лидерлик сапаты алардын сатып алуу адаттарына түздөн-түз жардам берет дешет, ошентсе да компаниялардын 74%