Маркетологдор персоналдаштыруудан баш тартышы керекпи?

Жакында Gartner макаласында мындай деп айтылган: 2025-жылга чейин персоналдаштырууга инвестиция салган маркетологдордун 80% өз аракеттеринен баш тартышат. 2020-жылды божомолдойт: Маркетологдор, алар сизге эле эмес. Эми, бул кандайдыр бир деңгээлде дабылды көз караштай сезилиши мүмкүн, бирок жетишпеген нерсе - бул контекст, менимче, бул ... Бул иштин татаалдыгы адамдын колундагы шаймандарга жана ресурстарга карата өлчөнгөнү ааламдык чындык. Мисалы, жер казуу