Жарнаманы калыбына келтирүү жөнүндө сиз билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгы

Бүгүнкү күндө жарчылар жана ар кандай маркетологдор үчүн эң чоң көйгөйлөрдүн бири жарнама блокаторлору. Маркетологдор үчүн жарнаманы бөгөттөө көрсөткүчтөрүнүн жогорулашы, каалаган бөгөттөөчү аудиторияга жете албай калат. Мындан тышкары, жарнаманы бөгөттөө көрсөткүчтөрү жарнамалык камылгалардын аз болушуна алып келет, натыйжада CPM чендери жогорулашы мүмкүн. Жарнама блокаторлору мындан он жыл мурун пайда болгондон бери, тыюу салуу курстары кескин көбөйүп, миллиондогон колдонуучуларга ээ болуп, ар бир платформага жайылды. Акыркы ачылыштардын бири