Маркетинг маалыматка негизделген сапаттуу маалыматтарга муктаж - күрөш жана чечимдер

Маркетологдор маалыматтарга таянуу үчүн катуу кысымга кабылышат. Ошентсе да, сиз маркетологдорду маалыматтардын сапаты начар деп айтып же алардын уюмдарында маалыматтарды башкаруунун жана маалыматка ээликтин жоктугуна шек келтиргенин таба албайсыз. Тескерисинче, алар жаман маалыматтар менен маалыматка негизделген болууга умтулушат. Трагедиялуу ирония! Көпчүлүк маркетологдор үчүн толук эмес маалыматтар, каталар жана дубликаттар көйгөй катары таанылган эмес. Алар Excelдеги каталарды оңдоого бир нече саат коротушмак, же маалыматтарды туташтыруу үчүн плагиндерди издешмек