Workflows: Бүгүнкү маркетинг бөлүмүн автоматташтыруу боюнча мыкты тажрыйбалар

Мазмундук маркетинг доорунда, PPC кампаниялары жана мобилдик тиркемелер, калем жана кагаз сыяктуу эски шаймандар бүгүнкү динамикалык маркетинг чөйрөсүндө эч кандай орунга ээ эмес. Бирок, кайра-кайра, маркетологдор өзүлөрүнүн турмуштук процесстери үчүн эскирген шаймандарга кайрылып, кампанияларды каталарга жана туура эмес байланыштарга дуушар кылышат. Автоматташтырылган жумуш агымдарын ишке ашыруу бул натыйжасыздыкты жоюунун акылдуу ыкмаларынын бири. Жакшыраак шаймандардын жардамы менен, маркетологдор эң көп кайталанган, түйшүктүү тапшырмаларды тактап, автоматташтыра алышат,